Impartim formació específica en Protecció de Dades

  • Sessions "in company".

  • Conèixer de forma teòrica i pràctica els principals riscos que, en el seu sector, assumeixen en matèria de Protecció de Dades: les obligacions com a responsables dels tractaments que s'efectuïn amb les dades de caràcter personal dels ciutadans i del seu personal, així com les mesures de prevenció destinades a disminuir aquestes implicacions.

     

Preparem-la a la vostra mida i adaptem-la a les vostres necessitats quant a durada i contingut.

 

Optimitzareu el tractament de dades personals a l'empresa millorant el rendiment dels vostres procediments de gestió.

 

Evitareu riscos innecessaris en l'incompliment de la llei.

 

La desconeixença genera incertesa

 

  • Coneix les funcions i obligacions de tot el teu personal.
  • Les mesures de seguretat de la informació.
  • La gestió del Document de Seguretat.
  • El tractament de dades personals amb tercers.
  • El risc de ser sancionat.

Qui pot veure i tractar dades? Qui autoritza l'accés a la informació? Qui és el responsable de seguretat? Quan es poden cedir dades? Com serà la nova normativa europea i com us afecta?

 

Per una correcta implantació del RGPD, totes aquestes preguntes han de tenir una resposta clara i eficient.