Windat ofereix un servei d'assistència presencial per facilitar al màxim les actuacions i alliberar el client de qualsevol gestió.

 

No només proposem i executem les accions necessàries per complir amb el Reglment General de Protecció de Dades.

 

Cadascú es focalitza en el seu camp d'expertesa, per això Windat està allà on cal executar tot el referit al RGPD.

 

Els nostres serveis en protecció de dades són sempre fets a mida segons les necessitats i particularitats de cada cas d'acord amb el RGPD.

 

  • Implantació, assessorament i control presencial a l'empresa.
  • Execució mesures de seguretat, procediment drets ARCO i actualització del Document de Seguretat. 

 

El suport presencial és fonamental en la gestió del RGPD i permet màxima comoditat i seguretat pel client. Inclou tasques com:

 

- Entrega de Document de Seguretat en suport físic, i explicació detallada de tots els apartats, amb el responsable de seguretat.

 

- Signatura i segell de tots els documents personalitzats, contractes de confidencialitat amb treballadors, contractes de prestació de serveis amb tercers, amb accés dades i sense accés, contractes de cessió de dades a tercers.

 

- Signatura presencial a tots els prestadors de serveis amb accés a dades i sense accés. Als treballadors sessió informativa, amb explicació del contracte de confidencialitat.

 

- Implantació de les mesures de seguretat (perfils i nivells de programes de gestió – accessos a espais físics - còpies de seguretat)

 

- Implantació de clàusules legals a documents (factures – albarans – pressupostos – e-mails contractes - avís legal web - recull de dades formulari web)

 

- Implantació del procediment de drets ARCO a les instal·lacions i registres d'incidències.

 

- Actualització permanent del document de seguretat i les mesures de seguretat, així com aquelles modificacions que siguin necessàries amb posterioritat a la implantació inicial, mitjançant controls regulars (de consulta i/o seguiment de les accions de l'empresa).